Upadłość konsumencka a zdolność kredytowa

Utworzono :
29 grudnia 2023
Utworzono :
admin
Udostępnij :

Na upadłość konsumencką decydują się osoby, które wpadły w spiralę zadłużenia i z różnych przyczyn nie są w stanie sobie poradzić ze spłatą długów. Jest to dobre rozwiązanie, które pozwoli Ci uniknąć komornika i dodatkowych kosztów związanych z postępowaniem egzekucyjnym, i rosnącymi odsetkami.

Jak jednak wpłynie upadłość konsumencka na Twoją zdolność kredytową? Czy w trakcie postępowania upadłościowego można zaciągnąć kredyt? Czy wpis o upadłości pojawia się w bazie BIK? Na te i inne pytania odpowiemy w tym artykule.

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka jest to specjalna procedura sądowa, która ma na celu:

 • Oddłużenie dłużnika,
 • Zaspokojenie roszczeń wierzycieli z majątku dłużnika,
 • Spłatę części lub całości długu (w zależności od sytuacji finansowej dłużnika).

Upadłość konsumencka jest dobrym rozwiązaniem dla dłużników, którzy znaleźli się w sytuacji bez wyjścia. Sąd ma bowiem za zadanie chronić interesy osoby zadłużonej, ale też zapewnić uczciwy podział majątku upadłego wśród wierzycieli. Nad całym postępowaniem upadłościowym czuwa przydzielony do sprawy syndyk masy upadłościowej.

Po zakończeniu postępowania upadłościowego dłużnik może zacząć nowe życie bez długów i wierzycieli lub komornika na karku. Dlatego jest to opcja warta rozważenia, zwłaszcza gdy popadamy w coraz większe długi. Co więcej, przepisy związane z upadłością konsumencką pozwalają również na złożenie wniosku tym osobom, które doprowadziły do nadmiernego zadłużenia na skutek celowego zaniedbania.

Zapoznaj się z naszym artykułem o upadłości konsumenckiej.

Jak wygląda spłata kredytu i innych zobowiązań po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

To, jak będzie wyglądała spłata Twojego kredytu i innych zobowiązań po ogłoszeniu upadłości, zależy od Twojej sytuacji życiowej i finansowej. Sąd upadłościowy wydając decyzję, weźmie pod uwagę informacje, które zostały umieszczone w Twoim wniosku o upadłość. Ważna jest nie tylko Twoja sytuacja finansowa, ale również inne okoliczności, np. choroba, utrata pracy itd. Sąd w postanowieniu końcowym może zdecydować, że:

 • Wszystkie Twoje zobowiązania będą anulowane,
 • Część zobowiązań zostanie anulowana, a reszta zostanie objęta harmonogramem spłaty,
 • Nie anuluje zobowiązań i opracuje plan spłaty wszystkich wierzycieli.

Oznacza to, że upadłość konsumencka nie oznacza, że zostaniesz zwolniony/-na z konieczności spłaty np. kredytu hipotecznego. Po tym, jak sąd upadłościowy ogłosi Twoją upadłość, może się okazać, że kredyt i tak musi zostać spłacony. Możesz natomiast liczyć na pewne korzyści, jak dostosowanie wysokości rat do Twoich możliwości bez naliczania nowych odsetek. Przykładowo, w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komornika, odsetki są naliczane codziennie.

Upadłość konsumencka współkredytobiorcy – co dalej z kredytem hipotecznym?

Często zgłaszają się do nas klienci, którzy pytają, jak wygląda spłata kredytu hipotecznego, gdy jeden ze współkredytobiorców ogłosi upadłość. Zgodnie z przyjętą praktyką i z orzeczeniem Sądu Najwyższego w przypadku upadłości jednego z współkredytobiorców sposób spłacania długu wygląda następująco:

 • Kredytobiorca, który ogłosił upadłość, otrzyma plan spłaty, a jego zobowiązanie stanie się natychmiast wymagalne.
 • Drugi z kredytobiorców spłaca kredyt zgodnie z pierwotnym harmonogramem.

W przypadku, gdy drugi współkredytobiorca przestanie spłacać kredyt i nie ogłosi upadłości, to bank wypowie mu umowę i rozpocznie działania w celu rozpoczęcia postępowania egzekucyjnego. Takie postępowanie nie będzie możliwe w przypadku kredytobiorcy, który ogłosił upadłość.

Upadłość konsumencka – co stanie się z nieruchomością należącą do upadłego?

Kiedy złożysz wniosek o upadłość konsumencką, to z chwilą jej ogłoszenia cały Twój majątek wejdzie w skład masy upadłościowej. Zarząd nad nim przejmuje wyznaczony przez sąd syndyk, którego zadaniem jest też rzetelna wycena poszczególnych jego składników. Cały Twój majątek zostanie spieniężony w celu zaspokojenia roszczeń Twoich wierzycieli.

Oznacza to, że do masy upadłościowej wejdą prawie wszystkie Twoje ruchomości i nieruchomości, czyli również Twoje mieszkanie lub dom jednorodzinny, które zostaną wycenione i wystawione na sprzedaż.

Jednak niektóre składniki Twojego majątku zostaną wyłączone z masy upadłościowej. Syndyk nie może nimi dysponować, a tym bardziej sprzedać. Są to przedmioty osobiste oraz przedmioty, bez których wykonywanie pracy lub kontynuowanie nauki nie będzie możliwe.

Zdolność kredytowa a upadłość konsumencka – czy mogę wziąć kredyt?

Nie ma przepisów, które by wprost zabraniały zaciągnięcie kredytu po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Nie jest to jednak proste. Jeżeli zdecydowałeś/aś się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej, to nie możesz już swobodnie zarządzać swoim majątkiem. Od tej pory pieczę nad Twoim majątkiem sprawuje syndyk masy upadłościowej. Osoba upadła nie może zaciągać żadnych nowych zobowiązań, w tym kredytów bez zgody sądu.

Czy można natomiast wziąć kredyt gotówkowy lub hipoteczny, gdy postępowanie upadłościowe zostanie zakończone? Niestety będzie to bardzo trudne, ponieważ informacja o postępowaniu upadłościowym widnieje przez 10 kolejnych lat w Biurze Informacji Kredytowej. Każdy bank, który rozpatruje wniosek kredytowy, korzysta z raportów BIK. Wzmianka o upadłości konsumenckiej jest przesłanką do wydania decyzji negatywnej.

Warto dodać, że wzmianka o upadłości znajduje się również w Krajowym Rejestrze Zadłużonych i Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Upadłość konsumencka a zdolność kredytowa – podsumowanie

Upadłość konsumencka ma swoje zalety, ale musisz też liczyć się z pewnymi konsekwencjami. Są to:

 • Ryzyko utraty mieszkania, jeżeli długi są bardzo wysokie. W przypadku licytacji mieszkania otrzymasz część pozyskanej kwoty, która pokryje koszt najmu za 12 do 24 miesięcy.
 • Brak możliwości starania się o kredyt przez co najmniej 10 następnych lat.

Jeżeli masz pytania dotyczące procedury upadłościowej, to możesz zgłosić się do naszego biura po darmową pomoc. Formularz znajdziesz tutaj.

Możemy Ci zaproponować:

 • Skup mieszkań i domów – kupimy od Ciebie mieszkanie w dobrej cenie, a Ty spłacisz swoje długi. Nie będziesz musiał ogłaszać upadłości i unikniesz wzmianki w BIK.
 • Przeprowadzimy Cię za darmo przez cały proces postępowania upadłościowego, jeśli masz nieruchomość.

Zapraszamy do kontaktu!

Zostaw komentarz

Your email address will not be published.