Co to jest upadłość konsumencka?

Utworzono :
7 listopada 2023
Utworzono :
admin
Udostępnij :

Upadłość konsumencka to specjalna procedura sądową, która pozwala osobom fizycznym na całkowite oddłużenie. Jest to dobre i skuteczne rozwiązanie dla tych dłużników, którzy nie radzą sobie ze spłatą swoich zobowiązań. Sprawdź, kto może skorzystać z upadłości konsumenckiej i jakie są jej konsekwencje. Zapraszamy do przygotowanego przez nas artykułu.

Upadłość konsumencka – wprowadzenie

Z danych zebranych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej wynika, że od stycznia do września 2023 r. sądy ogłosiły aż 11 tys. upadłości konsumenckich. Jest to coraz bardziej popularna forma oddłużenia tym bardziej, że procedury uległy znacznemu uproszczeniu. Obecnie formalności i kontakt dłużnika z sądem odbywają się za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych. Dowiedz się, jak można ogłosić upadłość w 2023 r.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencką, nazywaną również bankructwem konsumenckim, może ogłosić osoba prywatna, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Wniosek o upadłość może złożyć dłużnik, który:

 • jest osobą fizyczną,
 • jest niewypłacalny,
 • w ciągu ostatnich 10 lat nie był stroną postępowania upadłościowego, którego konsekwencją było całkowite lub częściowe umorzenie długów,
 • opłacił wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości.

Zgodnie z art. 11 ustawy prawo upadłościowe za niewypłacalnego zostanie uznany dłużnik, który utracił zdolność do spłaty swoich zobowiązań, a opóźnienia w ich regulowaniu wynoszą co najmniej 3 miesiące.

Osoba fizyczna, która chce ogłosić upadłość konsumencką, musi złożyć wniosek do sądu i wziąć udział w postępowaniu sądowym. Wniosek może złożyć zarówno dłużnik, jak i jego wierzyciel.

Jakie są cele upadłości konsumenckiej?

Głównym celem postępowania upadłościowego jest:

 • oddłużenie osoby, która złożyła wniosek o upadłość konsumencką,
 • zaspokojenie wierzycieli z majątku dłużnika,
 • umorzenie części lub całości długów.

Najnowsze przepisy zakładają bardziej liberalne podejście sądów do osób zadłużonych. Oznacza to, że wniosek o upadłość mogą złożyć nawet Ci dłużnicy, którzy doprowadzili do nadmiernego zadłużenia na skutek swojego niedbalstwa.

Jak ogłosić upadłość konsumencką w 2023 r.?

Pierwszy krok, jaki musisz wykonać w kierunku upadłości konsumenckiej to złożenie wniosku i wniesienie opłaty sądowej w wysokości 30 zł. Aplikację o upadłość składamy za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych, który jest platformą do procesowania postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Składanie wniosku krok po kroku:

 • Z pomocą profilu zaufanego lub elektronicznego podpisu rejestrujesz się w Portalu Rejestrów Sądowych, w zakładce Krajowy Rejestr Zadłużonych – https://prs.ms.gov.pl/krz.
 • Logujesz się w systemie i wybierasz w KRZ – wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika nieprowadzącego działalności gospodarczej.
 • Wypełniasz wniosek o upadłość konsumencką wraz z uzasadnieniem.
 • Opłacasz wniosek – wymagana kwota to 30 zł. Możesz to zrobić za pośrednictwem portalu KRZ lub zwykłym przelewem.
 • Podpisujesz i wysyłasz wniosek z wykorzystaniem profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
 • Czekasz na elektroniczne potwierdzenie złożenia wniosku.

Po złożeniu wniosku w KRZ zostanie uruchomione postępowanie upadłościowe. Sąd podejmie decyzję, czy Twoje długi mogą zostać umorzone i w jakiej części.

Jak prawidłowo napisać wniosek o upadłość konsumencką?

Jeżeli chcesz złożyć wniosek o upadłość konsumencką, to w tym celu musisz wypełnić formularz, którego wzór został opublikowany w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2020 r. Wypełniając wniosek, musisz w odpowiednich polach podać następujące informacje:

 • wykaz majątku ruchomego i nieruchomości z szacunkową wyceną
 • wysokość środków pieniężnych, które masz w gotówce, na lokatach i na rachunkach bankowych,
 • listę wierzycieli wraz z informacjami o wysokości zadłużenia wobec każdego z nich,
 • dowody, które potwierdzą to, że dane długi istnieją i to, że jesteś niewypłacalny, np. dokument potwierdzający Twoją wypłatę lub brak dochodów, wypowiedzenia umów kredytowych itd.
 • inne dokumenty, które potwierdzą Twoją trudną sytuację, np. wypis ze szpitala itd.

Wiele osób nie wie, jak wypełnić wniosek o upadłość konsumencką i korzysta z pomocy kancelarii prawniczych. Jednak takie wsparcie jest kosztowne, ponieważ będziesz musiał zapłacić prawnikowi nawet kilka tysięcy złotych.

Nasza firma ma ofertę dla tych osób, które chcą ogłosić upadłość konsumencką. Możemy Ci pomóc całkowicie za darmo, ale pod warunkiem, że jesteś właścicielem nieruchomości. Nasz dział prawny odpowie na wszystkie Twoje pytania i pomoże prawidłowo wypełnić wniosek.

Więcej informacji znajdziesz w podobnym artykule: Upadłość konsumencka.

Jak długo trwa postępowanie upadłościowe?

Przepisy nie określają żadnych konkretnych terminów związanych z upadłością, tym bardziej że każda sprawa jest inna. Jedynie sąd ma określony termin i musi rozpatrzyć wniosek w ciągu dwóch miesięcy. Procedura upadłościowa trwa zazwyczaj od 3 do 5 lat od dnia złożenia wniosku.

Wycena i likwidacja majątku przez syndyka, a następnie spłata wierzycieli trwa około 1,5 roku. Kolejny etap to orzeczenie sądu o planie spłaty długu. Dłużnik może zostać zobowiązany do spłaty swoich zobowiązań przez 12, 24 lub 36 miesięcy. Osoby, które z premedytacją doprowadziły do zadłużenia, mogą otrzymać plan spłat rozłożony nawet na 7 lat.

Jeżeli dłużnik nie ma majątku, a jego sytuacja jest trudna, to postępowanie może trwać dużo krócej. Sąd nie nałoży wtedy obowiązku realizacji planu spłat, a sprawa zakończy się po mniej więcej sześciu miesiącach.

Jakie są konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka może być dobrym rozwiązaniem dla tych osób, które nie radzą sobie ze spłatą długów, a na horyzoncie pojawił się komornik. Jednak należy liczyć się też z konsekwencjami upadłości konsumenckiej, do których zaliczymy:

 • Ograniczony dostęp do pieniędzy oraz likwidacja majątku przez syndyka, który zajmie część wynagrodzenia za pracę, środki na koncie (do pewnej kwoty) i zlicytuje Twoje nieruchomości i ruchomości, jak np. samochód. Syndyk nie może zają
 • ruchomości, które służą do pracy lub są niezbędne do życia, jak np. pralka, lodówka.
 • Ryzyko utraty mieszkania, jeżeli długi są bardzo wysokie. W przypadku licytacji mieszkania otrzymasz część pozyskanej kwoty, która pokryje koszt najmu za 12 do 24 miesięcy.
 • Brak możliwości swobodnego zarządzania majątkiem, który wszedł do masy upadłościowej. Oznacza to, że nie możesz sprzedać samochodu lub przepisać domu np. na żonę.  
 • Ryzyko skargi pauliańskiej, jeśli przed złożeniem upadłości przepisałeś część majątku na inną osobę.

Sprawę upadłości należy dokładnie przemyśleć, ponieważ z jej konsekwencjami będziesz się mierzył przez kilku lat. Z drugiej strony jest to dobre rozwiązanie, gdy nie masz już innego wyjścia. Koszty komornicze są dużo wyższe, a od niespłaconego zadłużenia wciąż rosną odsetki.

Jeżeli masz pytania dotyczące procedury upadłościowej, jesteś zadłużony i masz nieruchomość, to możesz zgłosić się do naszego biura po darmową pomoc. Formularz znajdziesz tutaj.

1 Comment

 1. […] Zapoznaj się z naszym artykułem o upadłości konsumenckiej. […]

  Reply

Zostaw komentarz

Your email address will not be published.