Wyrok o eksmisję w 2022

Utworzono :
5 września 2022
Utworzono :
admin
Udostępnij :

Masz niechcianego lokatora, który zajmuje Twoją nieruchomość? Eksmitować go może wyłącznie komornik. Zanim jednak udasz się do kancelarii komorniczej, będziesz potrzebować pozyskać wyrok o eksmisję opatrzony klauzulą wykonalności. W tym artykule wyjaśnimy krok po kroku jak przebiega eksmisja w 2022 roku. Jeżeli wynajmowałeś mieszkanie, a Twoi najemcy przestali płacić i nie chcą się wyprowadzić lub jeśli ktoś bez Twojej wiedzy zajął Twoją nieruchomość i nie chce jej opuścić ten artykuł może być dla Ciebie naprawdę pomocny.

Wyrok o eksmisję w 2022 – wszczęcie postępowania eksmisyjnego

Jeżeli Twoją nieruchomość zajmuje niechciany lokator, a Ty chcesz się go pozbyć, przede wszystkim powinieneś wystąpić z tą sprawą do sądu. Ogromnym błędem niedoświadczonych wynajmujących jest próba załatwienia sprawy na własną rękę. Polskie prawo dużo bardziej sprzyja nieuczciwym lokatorom niż właścicielom mieszkań. Podejmując jakieś działania przeciwko intruzowi, np. siłowe lub odłączenie mediów narażamy się na odpowiedzialność karną.

To nie sprawia, że nie powinieneś podejmować żadnych działań. Najlepszą opcją będzie skierowanie sprawy na drogę sądową oraz uzyskanie wyroku o eksmisję.

wyrok o eksmisje w 2022

Wyrok o eksmisję w 2022 – tytuł egzekucyjny i klauzula wykonalności

Aby uzyskać wyrok o eksmisję należy skierować do sądu pozew o eksmisję lub pozew o opuszczenie i opróżnienie lokalu. Pismo należy skierować do sądu rejonowego odpowiedniego dla adresu nieruchomości, której pozew dotyczy. Koszt z jakim musimy się liczyć, to 200 złotych opłaty sądowej. W treści pozwu musimy dokładnie opisać czego żądamy, np. nakazanie opuszczenia, opróżnienia, wydania lokalu oraz uzasadnienie naszego stanowiska (np., że najemca nam zalega z czynszem od kilku miesięcy.)

Do naszego pozwu musimy również załączyć dokumenty, które ułatwią sądowi rozpoznanie sprawy. Są to m.in.: umowa najmu, wypowiedzenie, korespondencja z najemcą. Następnie sąd wyda wyrok o eksmisję, w którym nakaże lokatorowi opuszczenie i opróżnienie lokalu. Na nasz wniosek sąd nadaje klauzulę wykonalności. Wyrok o eksmisję z klauzulą wykonalności stanowi tytuł wykonawczy, z którym możemy w końcu udać się do komornika.

Wyrok o eksmisję w 2022- wniosek do komornika

Jeżeli zdobyłeś wyrok o eksmisję z tytułem wykonawczym z sądu, możesz udać się do komornika i złożyć wniosek o eksmisję. Komornik wezwie lokatora do dobrowolnego opuszczenia lokalu w wyznaczonym terminie. Jeżeli lokator zignoruje wezwanie komornika, ten z pomocą policji doprowadzi do wyprowadzki niechcianego lokatora oraz opróżni lokal z jego rzeczy.

Sprawa się komplikuje, gdy naszemu najemcy przysługuje lokal socjalny. Wtedy, nawet pomimo tego, że mamy sądowy wyrok o eksmisję, pozbycie się lokatora może być bardzo trudne. Komornik w takiej sytuacji może mieć związane ręce.

Wyrok o eksmisję w 2022- lokatorowi przysługuje lokal socjalny

Jeżeli Twój najemca jest: kobietą w ciąży, osobą małoletnią, niepełnosprawną, ubezwłasnowolnioną, obłożnie chorą, osobą posiadającą status bezrobotnej, a także emerytem i rencistą spełniającym kryteria do otrzymania świadczeń z pomocy społecznej, to przysługuje mu lokal socjalny. O tym czy taki lokal będzie należny Twojemu najemcy orzeknie sąd w wyroku o eksmisję. W takim wypadku eksmisja zostanie wstrzymana do czasu, aż gmina nie zapewni lokalu socjalnego.

W polskich realiach oznacza to, że sprawa wydłuży się o lata. Dzieje się tak, ponieważ gminy są opieszałe w przyznawaniu lokali socjalnych oraz nie posiadają zbyt wielu takich lokali. Jeżeli Twojemu najemcy nie przysługuje takie prawo, tak czy tak nie zostanie on eksmitowany na bruk. Gmina zapewni tzw. pomieszczenie tymczasowe, a więc eksmisja również trochę się jeszcze potrwa.

Wyrok o eksmisję w 2022- kiedy to niemożliwe?

W Polsce od 1 listopada do 31 marca nie wykonuje się eksmisji, gdy w treści wyroku o eksmisję pozwanemu nie przysługuje lokal socjalny, a gmina nie wskazała lokalu tymczasowego. Ta ochrona nie dotyczy ludzi z tytułu najmu okazjonalnego lub takich, którzy: stosowali przemoc w rodzinie, rażąco wykraczali przeciwko porządkowi domowemu, przez swoje niestosowne zachowanie czynią uciążliwym użytkowanie innych lokali w budynku lub zajęli lokal nie posiadając do niego tytułu prawnego.

Wyrok o eksmisję w 2022- podsumowanie

Jak widzisz, eksmitowanie lokatora nie należy do najprostszych. Nawet jeżeli ewidentnie jesteś pokrzywdzonym, prawo będzie bardziej sprzyjało Twojemu dłużnikowi, a Ty możesz przez wiele lat nie mieć dostępu do swojej własności. Co zrobić, gdy nie masz ochoty szarpać się z nieuczciwym najemcą wiele lat, straciłeś już cierpliwość lub co gorsza, sam popadasz w długi, ponieważ nie starcza Ci na ratę kredytu? Wydaje się, że najprostszym sposobem może być sprzedaż nieruchomości z niechcianym lokatorem. Nasz skup z chęcią odkupi taką nieruchomość i pomoże Ci pozbyć się problemu. Czekamy na Twój kontakt!

Więcej podobnych artykułów znajdziesz na naszej stronie: https://odkupimymieszkanie.com/blog/

Ustawę o ochronie praw lokatorów znajdziesz na: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001234/U/D20181234Lj.pdf

2 komentarze

  1. […] Więcej o eksmisji, uzyskaniu wyroku sądowego oraz przeprowadzeniu całej procedury pisaliśmy w innym artykule: https://odkupimymieszkanie.com/2022/09/05/wyrok-o-eksmisje-w-2022/ […]

    Reply

Zostaw komentarz

Your email address will not be published.