Co powinno znaleźć się w umowie najmu?

Utworzono :
27 października 2023
Utworzono :
admin
Udostępnij :

Co powinno znaleźć się w umowie najmu? Wynajem mieszkań może być dobrym rozwiązaniem, gdy przenosimy się do innego miasta, ponieważ mamy zamiar studiować lub dostaliśmy nową pracę. Kupno mieszkania nie zawsze jest możliwe, ponieważ nie mamy na to środków lub nasza zdolność kredytowa jest niewystarczająca. Poza tym nie zawsze jesteśmy pewni, że chcemy mieszkać akurat w danym mieście i zakładamy przeprowadzkę. Z kolei osoba wynajmująca, czyli właściciel lokalu traktuje możliwość wynajmu jako świetną inwestycję. 

Jedna i druga strona powinna zabezpieczyć swoje interesy, podpisując umowę najmu. Co powinno znaleźć się w umowie najmu? O czym powinniśmy pamiętać? Przeczytaj artykuł przygotowany przez naszych specjalistów.

Umowa najmu – najważniejsze informacje

Umowa najmu mieszkania jest zawierana w formie pisemnej między właścicielem nieruchomości a najemcą na czas określony lub nieokreślony. Najważniejsze informacje, jakie powinny się w niej znaleźć to dane stron umowy oraz dokładny adres, parametry mieszkania oraz prawa i obowiązki stron. Umowa powinna być dokładna i szczegółowo określać warunki wynajmu.  Pamiętajmy jednak, że kwestie, które nie znalazły się w umowie, są ujęte w przepisach prawa. Przepisy te znajdziemy w Ustawie o ochronie praw lokatorów, Ustawie o ochronie praw mieszkaniowych, Ustawie o mieszkaniowym zasobie gminy oraz w Kodeksie Cywilnym. W umowie najmu powinny znaleźć się podpisy dwóch stron, miejsce i data zawarcia umowy. Umowę zawsze sporządzamy w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Dowiedz się również, Jak się zabezpieczyć przed nieuczciwym najemcą.

co powinno znaleźć się w umowie najmu

Jakie dane powinny znaleźć się w umowie najmu?

Umowa najmu musi obowiązkowo zawierać dane obydwu stron, czyli wynajmującego i lokatora. Są to:

 • imię i nazwisko właściciela mieszkania,
 • imię i nazwisko najemcy,
 • PESEL wynajmującego i najemcy,
 • Seria i numer dowodu tożsamości obu stron umowy,
 • Siedziba firmy i NIP, jeśli stroną umowy jest przedsiębiorca, a mieszkanie jest wynajmowane w ramach prowadzenia działalności gospodarczej.

Kolejna ważna część umowy, to dokładny opis przedmiotu najmu, czyli mieszkania. Opis wynajmowanego lokalu powinien zawierać takie informacje jak:

 • Dokładny adres nieruchomości, czyli ulica, przy której znajduje się budynek, numer budynku i mieszkania, kod pocztowy i nazwa miejscowości,
 • Stan prawny mieszkania,
 • Powierzchnia użytkowa nieruchomości, która jest zgodna z metrażem podanym w księdze wieczystej,
 • Stan techniczny mieszkania,
 • Wyposażenie mieszkania, czyli głównie meble i sprzęt RTV/AGD, które zostaną oddane do użytku lokatora,
 • Charakter pomieszczeń, które są przynależne do mieszkania wraz z zasadami użytkowania, np. garaż, piwnica, komórka lokatorska.

Co powinno znaleźć się w umowie najmu oraz jakie informacje powinna zawierać?

Dokładnie sporządzona umowa najmu powinna zawierać dokładnie wyszczególnione prawa i obowiązki wynajmującego i najemcy. W ten sposób można uniknąć wielu sporów i nieporozumień oraz zabezpieczyć swoje interesy. Ponadto w umowie powinniśmy znaleźć następujące informacje:

 • Kwota najmu, która powinna trafiać do wynajmującego,
 • Wysokość czynszu administracyjnego, która trafia do spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej,
 • Opłaty eksploatacyjne za media, jak prąd, gaz, Internet,
 • Rachunek bankowy właściciela mieszkania, na który najemca ma w ustalonym terminie przelewać ustaloną kwotę najmu,
 • Terminy płatności za wynajem,
 • Wysokość ustalonej kaucji oraz zasady jej zwrotu,
 • Warunki wypowiedzenia umowy przez jedną lub drugą stronę,
 • Konsekwencje dla najemcy w sytuacji, gdy zniszczył lub uszkodził elementy, które stanowią wyposażenie mieszkania wraz z ustaleniem metod naprawienie szkody.

W umowach najmu często znajdziemy również adnotację dotyczącą zasad podnajmu lub bezpłatnego udostępnienia lokalu osobom trzecim. Zazwyczaj przyjmuje się, że najemca, który chce podnająć lokal musi mieć pisemną zgodę właściciela. Zdarza się, że wynajmujący z góry zastrzega, że podnajem mieszkania nie jest możliwy.

problem z najemcą

Protokół zdawczo-odbiorczy – ważny załącznik do umowy najmu

Zawsze przypominamy naszym klientom, że do umowy najmu należy załączyć protokół zdawczo-odbiorczy. W ten sposób jedna i druga strona zabezpiecza swoje interesy. Jak bowiem udowodnisz, że to najemca zniszczył kanapę? To działa również w drugą stronę. Jeżeli w protokole nie zostaną zawarte uszkodzenia sprzętu czy usterki, to wynajmujący może bezpodstawnie obciążyć lokatora kosztami naprawy. Do umowy najmu lokalu mieszkalnego powinien być dołączony protokół zdawczo-odbiorczy. W protokole zdawczo-odbiorczym należy dokładnie wyszczególnić wszystkie elementy wyposażenia mieszkania i opisać stan techniczny mieszkania. Dobrze, jeśli w protokole znajdzie się też zestawienie opłat eksploatacyjnych. Pamiętajmy o dodaniu adnotacji, że klucze zostały przekazane w dniu podpisania dokumentu.

Podpowiadamy:

Najlepszym dowodem na to, w jaki stanie mieszkanie zostało przekazane lokatorowi są zdjęcia. Dlatego zalecamy dodanie zdjęć mieszkania, mebli i sprzętu do protokołu zdawczo-odbiorczego. Nie będzie wtedy wątpliwości, czy ewentualnych zniszczeń i uszkodzeń dokonał najemca.

Umowa najmu mieszkania – na co zwrócić uwagę?

Kolejnym ważnym elementem, który powinien znaleźć się w umowie, to wysokość kaucji i zasady jej zwrotu. Przypominamy, że nie może ona przekraczać dwunastokrotności miesięcznego czynszu. Najczęściej spotykamy z kaucją w wysokości dwu lub trzykrotności czynszu. Kaucja powinna zostać zwrócona najemcy, chyba że zalega z opłatami lub dokonał zniszczeń, które chcemy pokryć z kaucji.

Sprawdź, co zrobić, gdy najemca nie płaci czynszu.

Warto uregulować również kwestie drobnych napraw i remontów. Właściciel może zobowiązać się np. do przeprowadzenia remontu, doposażenia mieszkania lub jego odświeżenia. Często koszty drobnych napraw bierze na siebie najemca. Wynajmujący powinien również zadbać o zapis w umowie dotyczący odsetek za ewentualne opóźnienia w płatnościach. Odsetki maksymalne nie mogą być wyższe niż dwukrotność odsetek ustawowych. Z kolei najemca powinien nalegać na zapis, że nie odpowiada za awarię instalacji energii elektrycznej i instalacji wodno-kanalizacyjnej i wszelkie zdarzenia, na które nie ma wpływu.

Pamiętajmy, że im dokładniejsza umowa i im bardziej precyzyjne zapisy, tym lepiej zabezpieczamy się na przyszłość. Dotyczy to zwłaszcza wynajmujących, ponieważ przepisy prawa szczególnie chronią lokatorów, nawet kosztem właścicieli mieszkań.

Zostaw komentarz

Your email address will not be published.