Jak przekazać informacje o zadłużeniu nieruchomości potencjalnym nabywcom?

Utworzono :
15 grudnia 2023
Utworzono :
admin
Udostępnij :

Obowiązkiem sprzedającego jest przekazanie informacji o tym, czy mieszkanie jest zadłużone. Zadłużenie mieszkania ma bowiem duży wpływ na decyzję potencjalnego kupca. Do tego celu służą konkretne dokumenty jak księga wieczysta, czy zaświadczenie ze spółdzielni lub wspólnoty o niezaleganiu z opłatami. Z artykułu przygotowanego przez specjalistów dowiesz się, jak można przekazać informację o zadłużeniu nieruchomości. Podpowiemy Ci również, jak najszybciej i najkorzystniej sprzedać mieszkanie z długami.

Sprawdzamy zadłużenie w księdze wieczystej

Właściciel nieruchomości, który chce zbyć swoją nieruchomość, jest zobowiązany do przedłożenia księgi wieczystej. Księgi wieczyste są prowadzone przez sądy rejonowe właściwe dla położenia nieruchomości. Księgę wieczystą znajdziemy również w wyszukiwarce prowadzonej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Jest to możliwe, o ile znamy numer KW. Sprzedający powinien przekazać numer księgi wieczystej potencjalnemu nabywcy.

Księga wieczysta to bardzo ważny dokument, który zawiera najważniejsze informacje nieruchomości. Składa się z czterech działów. W dziale trzecim i czwartym znajdziemy informacje dotyczące ewentualnego zadłużenia nieruchomości. Są to najważniejsze działy dla każdego kupującego.

Dział III księgi wieczystej

Zakres przedmiotowy tego działu jest dosyć szeroki. Osoba zainteresowana kupnem nieruchomości znajdzie w nim:

  • Informacje o prawach związanych z nieruchomością, w tym o ograniczonym prawie rzeczowym (oprócz hipotek, o czym napiszemy w dalszej części artykułu). Są to m.in. służebności gruntowe, czyli np. prawo do przejścia i przejazdu przez inną nieruchomość w celu dotarcia do drogi publicznej.
  • Informacje o ograniczeniach nałożonych na daną nieruchomość jak np. zakaz zbywania czy zadłużania nieruchomości,
  • Zajęcie nieruchomości przez komornika,
  • Ogłoszenie upadłości przez właściciela,
  • Ostrzeżenia dotyczące nieruchomości, jak niezgodność stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Dla nabywcy z pewnością najistotniejsze będą informacje o toczących się postępowaniach sądowych lub egzekucyjnych.

Dział czwarty księgi wieczystej

W tym dziale znajdują się informacje o hipotekach, które obciążają dany lokal. Choć hipoteka kojarzy się najczęściej z bankowym kredytem hipotecznym, to również inne podmioty (w tym osoby fizyczne) mogą ustanowić hipotekę na nieruchomości.

Informacje o hipotece ujawnione w księdze wieczystej obejmują:

  • Dane wierzyciela,
  • Opis wierzytelności,
  • Numer porządkowy,
  • Rodzaj (np. hipoteka umowna lub kaucyjna),
  • Kwota i waluta hipoteki.

Potencjalny kupiec przeglądając ten dział księgi, dowie się zatem, czy na nieruchomości jest ustanowiona jakakolwiek hipoteka. Pozna również jej wysokość.

Dlaczego hipoteka jest taka ważna dla potencjalnego nabywcy? Zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 o księgach wieczystych i hipotece wierzyciel hipoteczny ma prawo dochodzić swoich roszczeń niezależnie od tego, kto jest właścicielem nieruchomości. Dług idzie bowiem za nieruchomością, a nie osobą, która zaciągnęła dług. Nabywca stanie się zatem dłużnikiem rzeczowym wierzyciela, na którego rzecz ustanowiona została hipoteka. Jeżeli dług nie zostanie spłacony, to komornik lub w niektórych sytuacjach syndyk mogą sprzedać mieszkanie na licytacji, lub przetargu.

Dowiedz się więcej – jakie długi są objęte egzekucją komorniczą.

Mieszkanie bez księgi wieczystej

Założenie księgi wieczystej nie jest obowiązkowe, ale taka sytuacja zdarza się obecnie dość rzadko, np. w przypadku mieszkań spółdzielczych. Sprzedający może wtedy zwrócić się do zarządu spółdzielni o udostępnienie rejestru, w którym znajdują się informacje na temat ewentualnego zadłużenia lokalu (np. dane o zaległościach czynszowych).

Wgląd w rejestr ma tylko członek spółdzielni, jego małżonek oraz jego wierzyciel. Potencjalny kupiec nie będzie mógł zatem zapoznać się z rejestrem, jeżeli właściciel mieszkania sam z własnej woli nie przekaże mu wyciągu z rejestru. W takiej sytuacji zakup mieszkania można uzależnić od przekazania kopii rejestru.

Z kolei w przypadku nieruchomości, która należy do wspólnoty mieszkaniowej, właściciel mieszkania powinien uzyskać od zarządcy zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami związanymi z nieruchomością.

Ważne! Kupujący powinien poprosić o wyciąg z rejestru bądź zaświadczenie ze wspólnoty, nawet jeśli mieszkanie ma założoną księgę wieczystą.

Dodatkowe dokumenty a zadłużenie nieruchomości

Sprzedający powinien również udać się do Urzędu Skarbowego bądź właściwego urzędu miasta lub gminy i zawnioskować o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami (chodzi głównie o podatek od nieruchomości). Takie zaświadczenie zostanie wydane tylko właścicielowi nieruchomości. Kupiec powinien jednak zażądać tego dokumentu.

Warto również udać się do dostawców mediów lub przedstawić wyciąg z rachunku, który potwierdzi, że opłaty są regulowane na bieżąco.

Jak sprzedać zadłużone mieszkanie?

Twoje mieszkanie jest zadłużone i chcesz je sprzedać? Trudno będzie Ci znaleźć kupca na wolnym rynku. Większość nabywców szuka lokali z uregulowanym stanem prawnym. Mieszkanie z długami oznacza często problemy, a przecież na rynku nie brakuje nieruchomości, które nie są obciążone.

Dowiedz się, jak sprzedać mieszkanie z długami.

W takiej sytuacji warto nawiązać współpracę z profesjonalnym biurem skupu nieruchomości. Nasze biuro skupu zajmuje się skupowaniem różnego rodzaju nieruchomości na terenie całej Polski (w tym lokali problematycznych i zadłużonych). Cała transakcja trwa nie dłużej niż kilka dni i płacimy gotówką zaraz po podpisaniu umowy u notariusza.

Jesteśmy firmą z ugruntowaną pozycją na rynku i możemy pochwalić się setkami pozytywnych opinii. Mamy kapitał własny i nie korzystamy z kredytów. Dlatego mamy swobodę w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych i możemy naszym klientom płacić od ręki.

Chcesz wiedzieć więcej? Wyślij do nas formularz zgłoszeniowy, a odpiszemy Ci w ciągu jednego dnia.

Zostaw komentarz

Your email address will not be published.